Mazyliopalepe.lt

Garantija

2 metų gamintojo garantija taikoma visiems nameliams ir aikštelėms įsigytiems Mazyliopalepe.lt, jeigu aikštelė/namelis buvo surinkti ir naudoti vadovaujantis pateikta gamintojo instrukcija bei vaikų amžius ir maksimalus leistinas svoris buvo neviršytas. Jeigu šių sąlygų nebuvo laikomasi, garantija – negalioja.

  • Garantija galioja tik tuomet jei produktas buvo naudojamas buitiniam naudojimui. Nameliai ir žaidimų aikštelės nepritaikytos viešam naudojimui;
  • Galima naudoti tik komplektacijoje pateiktus žaidimų aikštelių priedus, jeigu buvo naudojamos ne originalūs (komplektacijoje esantys) priedai, gamintojo garantija negalioja;
  • Mazyliopalepe.lt pasilieka teisę neteikti garantijos, jeigu žala atsirado dėl netinkamo naudojimo, vandalizmo, oro sąlygų ar dėl trečiųjų šalių kaltės.

Dėl garantijos kreiptis galite el. paštu: info@mazyliopalepe.lt.